Kinh te tap the phi nong nghiep phat trien ca ve luong va chat hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, kinh tế tập thể tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô, chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp ngày càng tích cực cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Trong tương lại gần, đến năm 2025 cả nước có 130.000 tổ hợp tác, 15.000 hợp tác xã và Liên hiệp hợp tác xã, thu hút 5 triệu thành viên và tạo việc làm cho 3 triệu lao động thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)