Ky hop 11, Quoc hoi Khoa XIV: Hoan thanh noi dung chuong trinh de ra hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4/2021) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp./.
(TTXVN/Vietnam+)