Ngày 21/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai công bố quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng gồm các chức danh Thành ủy viên thành phố Pleiku, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku, đối với ông Nguyễn Bá Trường.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc kết luận các dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Bá Trường (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku) và ông Trương Đức Vinh (Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Pleiku).

Ông Nguyễn Bá Trường (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku) đã thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi bộ; không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế; không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu gương của người đứng đầu; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khi làm Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Bá Trường đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm Kết luận số 2405/KL-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đến phá vỡ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố, hình thành các khu dân cư tự phát, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. Các khuyết điểm, vi phạm của ông Trường là rất nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức Đảng và bản thân ông Trường, đến mức phải thi hành kỷ luật.

['Vướng' kỷ luật, ba công chức ở Gia Lai không được thi nâng ngạch]

Ông Trương Đức Vinh được xác định vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thiếu trách nhiệm, để cấp phó của mình làm trái quy định của Nhà nước dẫn đến tình trạng phân lô bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị.

Các khuyết điểm, vi phạm của ông Vinh là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Đức Vinh.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn kết luận Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi bộ, nhất là việc lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng các quy định của Nhà nước, dẫn đến việc hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như Kết luận số 2405/KL-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai liên quan đến việc để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa trái pháp luật, phá vỡ quy hoạch đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kết luận việc thiếu trách nhiệm này để lại hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku theo quy định.

Việc kiểm tra vi phạm trên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện sau khi ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký Kết luận số 2405/KL-UBND ngày 26/10/2018 liên quan đến việc nhiều cán bộ, tổ chức của một số cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để xảy ra tình trạng người dân tự ý phân lô, tách thửa, bán nền trái pháp luật, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Pleiku.

Theo Kết luận số 2405/KL-UBND, từ năm 2011 đến tháng 3/2018, tại thành phố Pleiku có 21 vị trí xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng, phân lô, bán nền với diện tích trên 33ha được chia tách thành 1.523 thửa đất nông nghiệp trái pháp luật./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)