Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo công bố thông tin từ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (mã SRF) tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Hội đồng quản trị Công ty vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh sẽ phát hành 8,12 triệu cổ phiếu mới để thưởng cho cổ đông (tỷ lệ 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu ​thưởng).

Như vậy, giá trị phát hành tương ứng 81,2 tỷ đồng, đại diện Công ty cho biết nguồn vốn phát hành thêm sẽ lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12.

Với phương án phát hành này, dự kiến vốn điều lệ Công ty sẽ lên gần 325 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu đạt 1.316 tỷ đồng (tăng 26% năm 2015), lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng (tăng trưởng 48%).

Tại thời điểm cuối năm 2016, Công ty còn 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần 42 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 47 tỷ đồng và 13.040 cổ phiếu quỹ với giá trị ghi nhận hơn 284 triệu đồng.

Phiên giao dịch ngày 18/4, cổ phiếu SRF chốt phiên ở mức giá 29.000 đồng/cổ phiếu.  Theo mức giá trên, khối lượng cổ phiếu phát hành trên có giá trị lên trên 235 tỷ đồng./.