Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Tư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Làm quản lý là công bộc của dân, phục vụ dân, không phải là gánh nặng của nhân dân và doanh nghiệp.”

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Tư, chiều 4/5, thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với phương châm trên, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước và kinh tế thị trường, hạn chế cơ chế xin cho trong quản lý, điều hành, góp phần minh bạch hóa hoạt động các cơ quan Nhà nước, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phân cấp, giao quyền cho các địa phương, cơ sở; tránh tình trạng “đá bóng” lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

“Văn phòng Chính phủ kiên quyết trả lại bộ, ngành, địa phương những vấn đề đã được phân cấp,” Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến phương thức điều hành, quy chế hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng Chính phủ chuyển đổi từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phát triển; từ đó, quán triệt rộng rãi thành phương châm hành động tại các bộ, ngành.

Thủ tướng đề nghị phát huy và đề cao vai trò cá nhân của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; tập trung tháo gỡ tồn tại về thể chế; khắc phục những yếu kém trong việc phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương, nhất là trong khâu xin ý kiến liên bộ, ngành; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, hệ thống ngân hàng thương mại; thay đổi cơ chế quản lý, sử dụng một số lĩnh vực như sử dụng vốn vay ODA để có hiệu quả cao hơn.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chú trọng xây dựng bộ, ngành vững mạnh, đoàn kết; không để xảy ra bảo thủ, trì trệ, phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn trước các sự việc kinh tế-xã hội xảy ra có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Khẳng định quan điểm của Chính phủ là không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành, các cấp với tinh thần đổi mới, chủ động, năng động sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng linh hoạt, hiệu quả; giảm dần lãi suất cho vay và đánh giá tình hình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, trong đó chú trọng xử lý nợ xấu thực chất qua VAMC.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; quản lý chặt chẽ, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đầu thầu và mua sắm công tập trung, có giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực từ tài sản công; xử lý nghiêm các vi phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và công khai minh bạch các giao dịch.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, coi xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng ở Việt Nam để quyết tâm thực hiện.

Lưu ý các bộ, ngành, địa phương về công tác cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc; đơn giản và công khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển theo tinh thần của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp mới. Trong nhiệm vụ này, phải cam kết cụ thể về cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện bộ chỉ số để doanh nghiệp.

Cũng trong kết luận phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Y tế và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chú trọng trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu; tăng cường thông tin truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân.

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát các khâu chuẩn bị; có biện pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học trong đó có chấn chỉnh việc đào tạo tiến sỹ./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)