Lang Son kiem soat chat hang hoa nhap khau qua chuyen phat nhanh hinh anh 1Bộ phận làm thủ tục mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, qua kiểm soát của một số chi cục hải quan, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ trốn thuế thông qua hoạt động gửi hàng hóa nhập khẩu bằng hình thức chuyển phát nhanh.

Trước tình trạng đó, Cục Hải quan Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các chi cục tăng cường các giải pháp để kiểm soát chặt hàng hóa nhập khẩu qua loại hình này.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết theo số liệu thống kê, thời điểm này, mỗi ngày có từ 500 đến 700 tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình chuyển phát nhanh qua chi cục.

Tuy số tờ khai phát sinh nhiều nhưng giá trị kim ngạch hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan gửi qua chuyển phát nhanh lại rất thấp bởi đa số các gói, kiện hàng nhập khẩu theo từng tờ khai, vận đơn có giá trị dưới 1 triệu đồng.

[Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan]

Theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nếu một lô hàng hoặc một kiện hàng thuộc một vận đơn có giá trị không vượt quá 1 triệu đồng thì được miễn thuế nhập khẩu.

Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã chia tách các đơn hàng để có trị giá thấp, gửi qua hình thức chuyển phát nhanh nhằm trốn thuế.

Ngoài Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ tháng 3 đến hết tháng 10/2021, hàng hóa nhập khẩu qua hình thức chuyển phát nhanh cũng tăng cao ở các cửa khẩu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo thống kê của Hải quan Lạng Sơn, trong 10 tháng năm 2021, số lượng tờ khai phát sinh qua loại hình nay là hơn 2,1 triệu tờ khai, với kim ngạch đạt hơn 6 triệu USD.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hữu Vượng cho biết Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện có hiện tượng chủ hàng hóa lợi dụng quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh để trốn thuế.

Cụ thể, từ tháng 7/2021 đến nay, qua rà soát, một số chi cục hải quan tại cửa khẩu đã phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên nhận hàng có cùng địa chỉ, có cùng số điện thoại, có cùng chứng minh thư (hoặc số của giấy tờ có giá trị tương đương). Việc chia nhỏ gói, kiện hàng và khai báo trị giá thấp nhằm không phải nộp thuế hoặc giảm số thuế phải nộp.

Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế thông qua hoạt động nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài bằng loại hình chuyển phát nhanh, Cục Phó Cục Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hữu Vượng cho biết lãnh đạo Cục Hải quan đã chỉ đạo các chi cục hải quan tại các cửa khẩu tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu qua khai báo hải quan, kiểm soát chặt việc kê khai mã hàng hóa nhập để xác định rõ giá trị của lô hàng.

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng chỉ đạo các chi cục tăng cường kiểm tra đối với các trường hợp thường xuyên gửi hàng nhập khẩu qua loại hình chuyển phát nhanh theo khai báo hải quan là biếu, tặng…

Đối với những trường hợp này, cơ quan hải quan yêu cầu người khai báo phải cung cấp đủ các chứng từ có liên quan mới chấp nhập làm thủ tục.

Bên cạnh đó, các chi cục đã và đang phân công cán bộ công chức thường xuyên rà soát tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp để sớm phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên nhận hàng có cùng địa chỉ, có cùng số điện thoại, có cùng chứng minh nhân dân để thu thập thông tin, sau đó chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Các chi cục hải quan tại các cửa khẩu sẽ không thực hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai nhập khẩu giá trị thấp, khai báo thông tin người nhận không đầy đủ, rõ ràng.

Cùng với việc kiểm soát chặt nguồn hàng từ người gửi (người khai hải quan) đến người nhận, nhằm chống thất thu thuế nhập khẩu hàng hóa, hiện Cục Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan tại các cửa khẩu đẩy mạnh việc giám sát đối với các kho do doanh nghiệp chuyển phát nhanh thuê tại các địa điểm tập kết ở khu vực cửa khẩu.

Các chi cục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động chuyển phát nhanh. Nếu các doanh nghiệp đang hoạt động không đảm bảo điều kiện kiểm soát của cơ quan hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan để thu hồi mã kho của các doanh nghiệp đó, đặc biệt, sẽ giám sát chặt đối với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh thay mặt chủ hàng khai hải quan./.

Thái Thuần (TTXVN/Vietnam+)