Lanh dao Bo Quoc phong lam viec voi Tong cuc Chinh tri hinh anh 1Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: qdnd.vn)

Chiều 19/2, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Tổng cục Chính trị.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Năm 2020, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, quân đội; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị thường xuyên và đột xuất như phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Tổng cục Chính trị đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với hoạt động thực tiễn của bộ đội; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân

Tổng cục cũng tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước của quân đội; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu; rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII...

Trên cơ sở Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021, Tổng cục Chính trị đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

[Nâng cao công tác chính trị, tư tưởng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu]

Tổng cục Chính trị cũng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương, quan điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Cùng với đó, Tổng cục Chính trị đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới;” chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021; xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay;” thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích ở các cấp, các ngành.

Tổng cục Chính trị cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng cơ cấu, có chất lượng…

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần toàn quân năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021./.

Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)