Lao Cai phan dau thu ngan sach nha nuoc nam 2022 dat 10.500 ty dong hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 10.500 tỷ đồng, cao hơn 1.000 tỷ đồng so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cũng giao tăng thêm cho các xã, phường, thị trấn, đơn vị trực thuộc với quyết tâm cao nhất để bù đắp cho các chỉ tiêu không đạt trong kế hoạch năm 2021.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tại "Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022" do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức tại thành phố Lào Cai ngày 10/12.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nêu rõ, năm 2021, về cơ bản các mục tiêu kế hoạch của Lào Cai đã hoàn thành, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế Lào Cai năm 2021 ước đạt 5,33% tuy là mức tăng trưởng thấp so với những năm qua, nhưng trong điều kiện dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thì đây là kết quả đáng khích lệ.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu mặc dù có tăng trưởng song chưa thực sự yên tâm, chắc chắn, thiếu sự ổn định, thiếu tính bền vững, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh đã bộc lộ rõ như: tốc độ tăng trưởng GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu ngân sách, tiêu thụ nông sản... Doanh nghiệp, đời sống nhân dân, người lao động còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

[Phó Thủ tướng: Quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022]

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, thực hiện chủ đề hành động của năm 2022 “Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện,” tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.

Theo đó, Lào Cai tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; đẩy mạnh phục hồi kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế.

Cùng đó, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo. Tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân...

Để đẩy mạnh phục hồi kinh tế-xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giao các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực.

Nhằm huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, Lào Cai sẽ đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ngoài ra, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển./.

Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)