Lễ hội ẩm thực Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn múa dân gian, trình diễn vẽ nghệ thuật trên da đã diễn ra ở lễ hội Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(TTXVN)