Lễ viếng Đại lão Hòa thượng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 22/10, tại Tổ đình Viên Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ viếng Đại lão Hòa thượng, Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.
(TTXVN/Vietnam+)