Long An: Nhieu cong trinh quyet toan sai hang tram trieu dong hinh anh 1(Nguồn: Google Maps)

Thanh tra tỉnh Long An vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm, hạn chế của các phòng, ban của huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn.

Sai phạm nhiều nhất là ở các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra nêu rõ qua thanh tra 19 công trình thì có 9 công trình còn hạn chế, sai phạm về khối lượng hoàn công (lập khối lượng hoàn công thừa so với thực tế thi công), dẫn đến chủ đầu tư đã thanh toán, quyết toán thừa cho một số nhà thầu với tổng số tiền hơn 438 triệu đồng.

[Đồng Nai phê bình, kỷ luật một số cán bộ sai phạm]

Đặc biệt, đối với công trình Trường Mẫu giáo Hòa Khánh Đông, số tiền sai phạm trên 137 triệu đồng, quá trình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, do đó cần phải chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Tương tự, đối với các công trình do chủ đầu tư là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hòa quyết toán thừa so với thực tế thi công với tổng giá trị gần 24 triệu đồng; chủ đầu tư Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Hòa quyết toán thừa so với thực tế thi công tổng giá trị hơn 28 triệu đồng.

Tổng số tiền quyết toán thừa ở các công trình, dự án được thanh tra là hơn 490 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Long An chỉ rõ cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được phân công chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hạng mục công trình nhưng còn chủ quan, kiểm tra hồ sơ hoàn công chưa chặt chẽ, từ đó để sai sót về khối lượng nghiệm thu, dẫn đến thanh toán quyết toán thừa khối lượng và giá trị cho các nhà thầu.

Một số đơn vị thi công lập khối lượng hoàn công không đúng so với thiết kế và thực tế thi công; không thông báo cho chủ đầu tư những sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

Đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát được chủ đầu tư thuê còn chủ quan, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và với chủ đầu tư…

Những hạn chế, sai phạm qua thanh tra chỉ ra trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và tổ giám sát thi công do chủ đầu tư quyết định thành lập; chủ đầu tư Phòng Kinh tế và Hạ tầng; chủ đầu tư Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do chỉ đạo, điều hành nhưng còn hạn chế, sai phạm qua thanh tra đã chỉ ra và có biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, sai phạm trong thời gian tới.

Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra, thanh tra đối với các công trình do Ủy ban Nhân dân huyện là cấp quyết định đầu tư, qua đó phòng ngừa những hạn chế, sai phạm...

Thanh tra tỉnh Long An đề nghị lãnh đạo các phòng, ban để xảy ra những sai phạm nêu trên kiểm điểm nghiêm túc các hạn chế, sai phạm; xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cán bộ, công chức; đưa ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới./.

Bùi Giang (TTXVN/Vietnam+)