Long An tap trung thuc hien 6 chuong trinh va cong trinh dot pha hinh anh 1Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công.

Sau Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về một số vấn đề trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

- Xin ông đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025?

Ông Nguyễn Văn Được: Qua 3 ngày (từ 14-16/10) làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Sự thành công của Đại hội được thể hiện trên tất cả các nội dung, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đạt được những thành công đó là do những nguyên nhân sau:

Trước hết là sự nối tiếp từ thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

[Long An phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long]

Từ nhiều tháng qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) đã có sự chỉ đạo tích cực tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sản phẩm trí tuệ, ý chí của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có sự tham gia góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến đóng góp có giá trị, sát với thực tiễn của địa phương; đa số các ý kiến tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, công tác nhân sự được quan tâm thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ sát với đề án nhân sự.

Nhân sự tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là những đại biểu ưu tú, được bầu chọn từ cơ sở; các đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ trong thảo luận, đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng và có tính khả thi cao.

Đại hội đã bầu 52 người theo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, 13 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 7 người trong Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đủ 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới là gì, thưa đồng chí?

ÔngNguyễn Văn Được: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh, là Đại hội của “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Năng động-Phát triển,” thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh tập trung thực hiện 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm.

Cụ thể, 3 chương trình đột phá, gồm: chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.

Ba công trình trọng điểm là: Hoàn thiện Đường Vành đai thành phố Tân An; Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830); Đường tỉnh 827E (đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sông Vàm Cỏ Đông).

- Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI sớm đi vào cuộc sống, xin ông cho biết những việc cần làm ngay sau Đại hội?

ÔngNguyễn Văn Được: Để hoàn thành được mục tiêu và những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI phải khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: triển khai, quán triệt Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI cho tất cả cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Long An tap trung thuc hien 6 chuong trinh va cong trinh dot pha hinh anh 2Dự án đường Vành đai thành phố Tân An. (Nguồn: Báo Long An) 

Xây dựng Quy chế làm việc, củng cố, hoàn thiện tổ chức, nhân sự chủ chốt ngay sau đại hội để sớm đi vào hoạt động, gắn với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức các cấp ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành tỉnh.

Song song đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI chỉ đạo triển khai ngay việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về xây dựng, hoàn thiện Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; các Nghị quyết chuyên đề và các Kế hoạch chi tiết để thực hiện 3 Chương trình đột phá và 3 Công trình trọng điểm; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Những nhiệm vụ trên là hết sức quan trọng và nặng nề nhưng hết sức vinh quang.

Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Long An đồng lòng, đồng tâm hiệp lực với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất và thực hiện quyết liệt nhất để đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống nhằm đưa tỉnh Long An “giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 và là tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030."

- Xin cảm ơn đồng chí./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)