Tiền lương năm 2015 tăng chủ yếu do điều chỉnh tăng lương tối thiểu. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Mặc dù khu vực doanh nghiệp nhà nước luôn là khu vực có mức lương bình quân cao nhất, tuy nhiên lương bình quân của khu vực này lại giảm mạnh trong quý 4/2015 trong khi lương của các khu vực ngoài nhà nước tăng.

Đây là thông tin được đưa ra trong lễ công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 8 quý 4 năm 2015 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18/3, tại Hà Nội.

Kết quả khảo sát cho thấy, theo hình thức sở hữu, trong quý 4/2015, lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất 5,5 triệu đồng, tuy nhiên giảm 664.000 đồng/tháng so với quý 3/2015. Khu vực tập thể có mức thu nhập thấp nhất (3,49 triệu đồng/tháng), nhưng so với quý 3/2015 lại là khu vực có mức tăng cao nhất 509.000 đồng/tháng.


Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 4,66 triệu đồng, của nam là 4,89 triệu đồng, của nữ là 4,35 triệu đồng, của lao động thành thị là 5,45 triệu đồng và lao động nông thôn là 4,03 triệu đồng.

Xét theo nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm quản lý vẫn cao nhất (7,8 triệu đồng/tháng), tiếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao (6,6 triệu đồng/tháng, bằng 84,6% nhóm quản lý), thấp nhất là nhóm “lao động giản đơn” (3,19 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 40,9% nhóm quản lý).

So với quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm nghề, tăng cao nhất là nhóm nghề “lao động kỹ thuật trong nông nghiệp” (441.000 đồng), thấp nhất là nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao (15.000 đồng). Riêng nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc trung giảm 30.000 đồng.

Bên cạnh thông tin về tiền lương, bản tin thị trường lao động cũng cho thấy, dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa, dân số từ 15 tuổi trở lên và đang có xu hướng giảm nhẹ. Điều này sẽ giúp giảm áp lực tạo việc làm cho thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ ở mức thấp.

Theo số liệu được công bố, trong quý 4/2015, dân số từ 15 tuổi trở lên đạt 69,57 triệu người. So với quý 4/2014, dân số trên 15 tuổi giảm 650.000 người (tương ứng 4,16%), chủ yếu do giảm nhóm “Học sinh/sinh viên” với 160.000 người và nhóm “Mất khả năng lao động” 147.000 người.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban biên tập bản tin phân tích, số liệu gần đây cho thấy, Việt Nam đang bước vào thời kỳ cuối của giai đoạn “dân số vàng” và nguồn lao động đang có xu hướng giảm nhẹ.Trong khi nguồn cung lao động đang giảm nhẹ, tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động, do đó, dự báo năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%./.