Ngày 29/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thường lệ giữa năm).

Nét mới của kỳ họp lần này là toàn bộ tài liệu gửi đến đại biểu được chuyển và lưu giữ trên máy tính bảng (Ipad). Mỗi đại biểu được phát một máy tính bảng cá nhân với tài khoản riêng và dùng tài khoản đó để truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp.

Mỗi máy tính bảng đều được cài đặt ứng dụng để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thể truy cập vào các văn bản, tài liệu, báo cáo của kỳ họp.

Trước khi kỳ họp diễn ra, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được tập huấn kỹ thuật sử dụng, khai thác tài liệu trên máy tính bảng.

Trước đó, từ giữa năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh có sáng kiến mời 50 học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hạ Long dự phiên khai mạc của các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

[Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh]

Thông qua hoạt động này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh mong muốn giáo dục ý thức công dân, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Qua đó, học sinh, sinh viên sẽ học tập, rèn luyện trở thành công dân có ích và có thể trở thành đại biểu dân cử, nói lên tiếng nói của nhân dân sau này.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Đặc biệt là quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết, trong đó một số chính sách quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như Chính sách thu hút học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ninh trong một số lĩnh vực đào tạo tại trường Đại học Hạ Long; điều chỉnh một số nội dung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị định số 68/2000 của Chính phủ... và một số nghị quyết quan trọng khác theo thẩm quyền./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)