Mở đường Trường Sơn: Sự nhạy bén tư duy và tài thao lược của Đảng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tuyến chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam đến thắng thợi.
(TTXVN/Vietnam+)