MSB duoc chap thuan tang von dieu le len 15.275 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại MSB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Mức tăng này tương đương 30% so với số vốn hiện nay của ngân hàng là 11.750 tỷ đồng. Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận để lại tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để chia cổ tức của MSB lên tới hơn 4.775 tỷ đồng.

[MSB chuẩn bị phát hành 18 triệu cổ phiếu cho người lao động]

Lãnh đạo MSB cho biết việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án chiến lược trong giai đoạn 2021- 2023. Dự kiến, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức trong tháng Chín và hoàn thành chia cổ tức trong năm 2021.

Sau 6 tháng, MSB ghi nhận mức lãi khả quan, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân nâng từ 12,6% lên 20,9%, nằm trong tốp 3 các nhà băng niêm yết trên sàn chứng khoán khi ước tính ROAE cho cả năm (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân).

MSB đạt mức tăng trưởng tín dụng 10,5% trong 2 quý đầu năm 2021 và là một trong những ngân hàng kiểm soát tốt nợ xấu trong nửa đầu năm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, MSB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 25% và hướng tới mục tiêu giá trị tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng vào cuối năm./.

Thúy Hà (Vietnam+)