SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 8 tháng 5 năm 2023 – MSD (tên thương mại của Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Mỹ – có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã MRK) vừa công bố một bản phân tích [Tất cả các số liệu trong bản phát hành này được lấy từ báo cáo: A Neglected Burden: The Ongoing Economic Costs of COVID-19 in Australia, Taiwan, South Korea, Singapore, and Hong Kong – tạm dịch: Gánh nặng bị bỏ quên: Chi phí kinh tế đang diễn ra của đại dịch COVID-19 tại Australia, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và Hồng Kông, ngày 5 tháng 5 năm 2023. Có sẵn từ: http://www.covid19economicimpact.com/].

Theo báo cáo, có tới 96% tổng chi phí kinh tế liên tục do đại dịch COVID-19 gây ra ở Châu Á – Thái Bình Dương là chi phí gián tiếp, thay vì chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp.

Báo cáo giả định rằng, nếu các điều kiện hiện tại tiếp tục diễn ra, chi phí kinh tế tiềm ẩn của đại dịch COVID-19 có thể dao động từ 0,6%. đến 1,6% GDP.[Sự khác biệt về chi phí kinh tế trên 5 thị trường chủ yếu do số ca nhiễm bệnh, GDP và tiền lương trung bình hàng tháng, thời gian cách ly dẫn đến khối lượng công việc bị bỏ lỡ và chi phí tương đối của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe]. Dựa trên cách tiếp cận chi phí bệnh tật thường được sử dụng, phân tích của 5 thị trường cho thấy, tình hình đại dịch COVID-19 sẽ trở nên tồi tệ hơn, gánh nặng kinh tế dự kiến ​​có thể lên tới 2,2% đến 5,5% GDP. Điều này có thể dẫn đến chi phí hàng năm từ 11,8 tỷ USD ở Singapore đến 92,7 tỷ USD ở Hàn Quốc.

Nếu các điều kiện hiện tại chiếm ưu thế, tổng chi phí kinh tế hàng năm do đại dịch COVID-19 ước tính vào khoảng: 2,6 tỷ USD (0,6% GDP) tại Singapore; 5,3 tỷ USD (1,4% GDP) tại Hồng Kông; 7,6 tỷ USD (0,9% GDP) ở Đài Loan; 17,0 tỷ USD ở Australia (1,0% GDP) và 27,5 tỷ USD (1,6% GDP) ở Hàn Quốc.

Phân tích sử dụng cách tiếp cận tương tự như phân tích The One Billion Days Lost (tạm dịch: Một tỷ ngày bị mất) do McKinsey & Company công bố gần đây để đánh giá chi phí kinh tế của đại dịch COVID-19 đối với lực lượng lao động Mỹ. [McKinsey & & Company. Một tỷ ngày bị mất: COVID-19 đang gây tổn hại cho lực lượng lao động Mỹ như thế nào. Ngày 9 tháng 1 năm 2023 [truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2023]. Có sẵn từ: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/one-billion-days-lost-how-covid-19-is-hurting-the-us-workforce].

Hai loại chi phí được đánh giá: chi phí trực tiếp cho bệnh tật, chẳng hạn như những chi phí mà hệ thống y tế phải gánh chịu khi vận hành các cơ sở điều trị; và chi phí gián tiếp, chẳng hạn như tổn thất năng suất do bỏ lỡ công việc.

Tác động của chi phí gián tiếp đối với nền kinh tế

Trong tất cả 5 thị trường được nghiên cứu, chi phí gián tiếp phát sinh phần lớn gánh nặng kinh tế hiện tại và trong tương lai. Tỷ lệ lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh [Tỷ lệ lây nhiễm được đo bằng các trường hợp trên một triệu dân mỗi năm, trong khi mức độ nghiêm trọng của bệnh được đo bằng tỷ lệ nhập viện] thay đổi như thế nào trong tương lai sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí kinh tế. Chi phí gián tiếp được ước tính trong đánh giá này có thể vẫn cao, ngay cả khi chuyển từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang giai đoạn lưu hành của đại dịch. Chi phí gián tiếp được cho là do giảm năng suất, bao gồm mất việc do những người bị bệnh, cũng như tác động dây chuyền đến việc chăm sóc những người phụ thuộc như trẻ em và người già.

Tác động không đồng đều đến các phân khúc khác nhau

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phân bổ chi phí không đồng đều trên 3 phân khúc khác nhau trong mỗi thị trường được nghiên cứu: dân số dễ bị tổn thương; những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID kéo dài; và lực lượng lao động của các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Phân tích cho thấy những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như những người trên 60 đến 65 tuổi và người lớn dưới 60 tuổi mắc một hoặc nhiều bệnh đi kèm như huyết áp cao, ung thư và tiểu đường có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ở Australia và Đài Loan, các cộng đồng bản địa dễ bị nhiễm đại dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn do tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao và sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Trong khi đó, những cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID kéo dài sẽ bị mất năng suất kéo dài (tăng chi phí gián tiếp) và phụ thuộc vào các dịch vụ y tế (tăng chi phí trực tiếp). Điều này lại gây ra gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế, cả về yêu cầu năng lực lẫn chi phí kinh tế.

Trên tất cả 5 thị trường, lực lượng lao động y tế bị ảnh hưởng bởi mức độ vắng mặt cao và nguy cơ lây nhiễm cao hơn so với cộng đồng rộng lớn hơn. Điều này có hậu quả đối với năng lực hệ thống y tế và chất lượng chăm sóc. Du lịch và lữ hành, cũng như các lĩnh vực logistics cũng bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu hụt lực lượng lao động.

Ông David Peacock, Chủ tịch của MSD Châu Á – Thái Bình Dương cho biết: “Việc xem xét toàn bộ chi phí kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra rất hữu ích trong việc ra quyết định và thiết lập ưu tiên khi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, các biện pháp đối phó để giảm thiểu chi phí kinh tế của COVID-19 là rất quan trọng để quản lý các chi phí này và đảm bảo rằng, thị trường được chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, bao gồm cả kịch bản ‘Đại dịch 2.0’ [Phương pháp tiếp cận chi phí bệnh tật được công nhận rộng rãi cho phép ước tính theo 3 kịch bản có thể xảy ra: kịch bản ước tính thấp hơn, kịch bản trường hợp cơ sở trong đó các điều kiện hiện tại vẫn tiếp diễn và kịch bản Đại dịch 2.0 ước tính cao hơn. Phân tích xem xét các chi phí trực tiếp của dịch bệnh, chẳng hạn như chi phí chăm sóc sức khỏe, cũng như chi phí gián tiếp – tức là tổn thất năng suất do nghỉ việc] tiềm năng”.

Báo cáo cũng xem xét các biện pháp đối phó chính sách tiềm năng có thể giảm thiểu tác động kinh tế đang diễn ra và trong tương lai của đại dịch COVID-19. Đó là các biện pháp cộng đồng như truy dấu tiếp xúc và quy định đeo khẩu trang, các chiến lược kiểm soát lây nhiễm khác hoặc các phản ứng y tế như vắc-xin và phương pháp điều trị. Các nhà hoạch định chính sách củng cố bộ công cụ đối phó của họ sẽ có vị thế vững chắc hơn để giảm bớt chi phí cao do đại dịch đang tiếp diễn, đảm bảo người dân và nền kinh tế được trang bị để quản lý tốt hơn các thách thức về sức khỏe trong tương lai.

Phụ lục A: Gánh nặng kinh tế được ước tính

Gánh nặng kinh tế được ước tính trên khắp Australia, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan được nêu trong hai kịch bản dưới đây. Kịch bản trường hợp cơ sở giả định rằng, các điều kiện hiện tại chiếm ưu thế, trong khi kịch bản Đại dịch 2.0 giả định tốc độ lây truyền xấu đi [Kịch bản Đại dịch 2.0 giả định rằng tốc độ lây truyền ngày càng tồi tệ dẫn đến số ca nhiễm mỗi năm cao gấp khoảng 2 đến 3 lần so với trường hợp cơ bản và mức độ nghiêm trọng dẫn đến số ca nhập viện gấp 2 đến 6 lần so với trường hợp cơ bản]:

Kịch bản trường hợp cơ bản 2022 (tỷ lệ lây nhiễm hiện tại và mức độ nghiêm trọng của bệnh)Kịch bản đại dịch 2.0 (tỷ lệ lây nhiễm cao và mức độ nghiêm trọng của bệnh)
Tổng chi phí
(mỗi năm) (*))
Chi phí trực tiếp
(mỗi năm)
Chi phí gián tiếp
(mỗi năm)
Tổng chi phí
(mỗi năm)
Chi phí trực tiếp
(mỗi năm)
Chi phí gián tiếp
(mỗi năm)
Australia 25,3 tỷ AUD

(17,0 tỷ USD)
2,8 tỷ AUD

(1,9 tỷ USD)
22,5 tỷ AUD

(15,1 tỷ USD)
56,1 tỷ AUD

(37,8 tỷ USD)
4,4 tỷ AUD

(2,9 tỷ USD)
51,7 tỷ AUD

(34,8 tỷ USD)
Hồng Kông41,6 tỷ HKD

(5,3 tỷ USD)
5,1 tỷ HKD

(646 triệu USD)
36,6 tỷ HKD

(4,7 tỷ USD)
108,7 tỷ HKD

(13,8 tỷ USD)
12,0 tỷ HKD

(1,5 tỷ USD)
96 ,7 tỷ HKD

(12,3 tỷ USD)
Singapore3,6 tỷ SGD

(2,6 tỷ USD)
142 triệu SGD

(USD 105 million)
3,4 tỷ SGD

(2,5 tỷ USD)
16,0 tỷ SGD

(11,8 tỷ USD)
863 triệu SGD

(640 triệu USD)
15,1 tỷ SGD

(11,2 tỷ USD)
Hàn Quốc 36.210 tỷ KRW

(27,5 tỷ USD)
1.510 tỷ KRW

(1,1 tỷ USD)
34.700 tỷ KRW

(26,4 tỷ USD)
121.960 tỷ KRW

(92,7 tỷ USD)
7.630 tỷ KRW

(5,8 tỷ USD)
114.330 tỷ KRW

(86,9 tỷ USD)
Đài Loan233,9 tỷ TWD

(7.6 tỷ USD)
32,9 tỷ TWD

(1,1 tỷ USD)
199,9 tỷ TWD

(6,5 tỷ USD)
573,2 tỷ TWD

(18,7 tỷ USD)
53,6 tỷ TWD

(1,7 tỷ USD)
519,7 tỷ TWD

(16,9 tỷ USD)

(*)  Chuyển đổi tỷ giá hối đoái sang USD qua Google Finance vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 (1 USD = 1,4861 AUD = 7,8493 HKD = 1.322 KRW = 1,3484 SGD = 30,6608 TWD) (google.com)

Hashtag: #MSD

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về MSD

Được biết dưới tên là Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA ở Mỹ và Canada, MSD luôn nhất quán nhất với mục đích của mình là luôn sử dụng sức mạnh của khoa học hàng đầu để cứu và cải thiện cuộc sống trên khắp thế giới. Trong hơn 130 năm qua, MSD đã mang lại hy vọng cho nhân loại thông qua việc phát triển các loại thuốc và vaccine quan trọng. MSD mong muốn trở thành công ty dược phẩm sinh học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu trên thế giới – và ngày nay, đang đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu để cung cấp các giải pháp sức khỏe sáng tạo giúp thúc đẩy việc phòng ngừa và điều trị bệnh ở người và động vật. Công ty nuôi dưỡng lực lượng lao động toàn cầu đa dạng và toàn diện, đồng thời hoạt động có trách nhiệm hàng ngày để tạo ra một tương lai an toàn, bền vững và lành mạnh cho tất cả mọi người và cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.msd.com và kết nối với MSD trên TwitterLinkedIn và YouTube.

Giang Tran