Ngày 8/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2011, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới các vị sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.

Bức thư viết: “Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tổ chức quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, tích cực chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị Sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đồng bào đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc."

Ông Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, các vị Sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; góp phần vào thành tựu chung của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ông Huỳnh Đảm tin tưởng, các vị sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung sức chung lòng cùng đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2011.

Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, phát huy dân chủ, góp phần thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)