Nang cao chat luong an pham bao chi cho vung dan toc va mien nui hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Là cơ quan thường trực thực hiện chính sách, thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/QĐ-TTg; chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, quản lý, định hướng và hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện chính sách kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện hàng năm.

Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính xây dựng, ban hành 59 văn bản chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg; chỉ đạo các cơ quan báo chí, đơn vị phát hành xây dựng quy chế hoạt động, quy trình, kế hoạch xuất bản, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí; kế hoạch tự kiểm tra chất lượng nội dung, hình thức và hiệu quả của ấn phẩm theo tiêu chí xác định; rà soát kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, cả năm và đối chiếu số lượng, địa chỉ các đối tượng thụ hưởng theo hợp đồng...

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, việc định hướng tuyên truyền được thực hiện hàng quý, hàng năm và theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg và các quy định có liên quan.

Ủy ban Dân tộc đã tổ chức rà soát số lượng tin, bài tuyên truyền theo các lĩnh vực, vùng miền trên từng số báo; định kỳ hàng tuần, hàng tháng tổng hợp số lượng, đánh giá chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền trên 19 ấn phẩm báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

[Phân bổ ngân sách phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi]

Nhiều báo, tạp chí có số lượng tin bài trên các lĩnh vực, vùng miền cân đối, chất lượng nội dung, hình thức được đánh giá cao như Báo Tin tức, Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Đại đoàn kết, Báo Biên phòng, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Báo Văn hóa...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định Quyết định 45/QĐ-TTg thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo cơ hội để đồng bào các dân tộc học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời tạo diễn đàn nhằm tiếp thu, phản hồi ý kiến của nhân dân để sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nang cao chat luong an pham bao chi cho vung dan toc va mien nui hinh anh 2Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tuy còn một số khó khăn, bất cập như việc tổ chức thông tin, phát hành, cấp phát báo đến với đồng bào còn chậm, chưa đầy đủ, song các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đã bám sát tôn chỉ mục đích và định hướng tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, đổi mới nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh, phản ánh trung thực mọi mặt đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; cải tiến hình thức ấn phẩm đẹp, ngắn gọn, rõ nét, cơ bản phù hợp với tập quán, tâm lý, bản sắc văn hóa của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Để các thông tin, chủ trương, chính sách... được truyền tải tốt hơn đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cần nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, nội dung của các ấn phẩm báo chí theo hướng phù hợp, gắn bó mật thiết với thực tiễn nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc.

Trong xu thế phát triển chung, rộng rãi của các loại hình báo chí trên nhiều nền tảng, báo viết vẫn là thế mạnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do đó, cần phát huy triệt để thế mạnh của báo viết trong quá trình tuyên truyền tới người dân.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan cần tích cực phối hợp để bám sát thực hiện chủ trương, góp phần nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)