Nang cao chat luong huan luyen, dao tao luc luong Canh sat bien hinh anh 1Cảnh sát biển 1 tuyên truyền IUU cho bà con ngư dân Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trung tâm đang tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo học viên kỹ thuật Cảnh sát biển năm 2022.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển hiện đang đào tạo 220 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển về chuyên môn kỹ thuật khóa VII năm 2022 với 5 chuyên ngành để vận hành, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trên các tàu Cảnh sát biển.

Nhằm thực hiện tốt nội dung, chương hình đào tạo, Trung tâm đang tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo; chú trọng huấn luyện, đào tạo cho học viên có kiến thức toàn diện về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, trong đó đào tạo cho học viên thành thục trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị theo từng chuyên ngành.

Theo Đại tá Đàm Đức Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, để thực hiện tốt nội dung, chương trình đào tạo, mới đây Trung tâm đã tổ chức cho các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển là học viên đào tạo chuyên môn kỹ thuật khóa 7 năm 2022 thuộc Trung tâm hành quân dã ngoại về địa phương làm công tác dân vận.

[Tổng cục Thủy sản phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển gỡ "thẻ vàng"]

Tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội, cán bộ, học viên của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã phối hợp với địa phương tuyên truyền về chủ đề biển đảo Tổ quốc, về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân; tham gia khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát nước; làm vệ sinh đường liên thôn, liên xã, phát quang, vệ sinh môi trường.

Cán bộ, học viên của Trung tâm tham gia sửa chữa trường, lớp học, trạm y tế; khám và phát thuốc, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận là thực hiện chức năng đội quân công tác của quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tô thắm hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ."

Đối với các học viên của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, đây là bài học thực tiễn sinh động về tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân, xây dựng địa bàn; công tác phối hợp hoạt động phong trào thanh niên với tuổi trẻ địa phương.

Việc cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển làm công tác dân vận tại địa phương, góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh.../.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)