Nang cao nang luc tham muu cua doi ngu can bo Tuyen giao hinh anh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh, 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống tuyên giáo cả nước đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp để chủ động, tích cực triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, ứng phó với sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,” Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;” xây dựng các đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo của các Đảng ủy trực thuộc trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện theo định hướng, hướng dẫn công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, bám sát thực tiễn để làm tốt công tác tư tưởng chính trị, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm có những nét chuyển biến mới, nâng cao chất lượng tham mưu; bước đầu đổi mới nội dung và hình thức tổ chức học tập nghị quyết của Đảng; giảm bớt số lượng và nâng cao chất lượng các loại văn bản, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương; giảm các cuộc khảo sát, điều tra, tăng tọa đàm chuyên gia để làm rõ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hoặc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn ngành chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề, sự kiện lớn, nhiệm vụ đột xuất của đất nước; thực hiện nhiều hoạt động định hướng trong các lĩnh vực xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương chặt chẽ hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như toàn ngành tuyên giáo trong thời gian qua, nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, chú trọng nghiên cứu hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng, năng lực tham mưu của đội ngũ làm công tác Tuyên giáo.

Cho rằng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương là nội dung phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn trong 6 tháng cuối năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cán bộ, nhiên viên trong Ban chuẩn bị nghiêm túc cho Hội nghị công tác Tuyên giáo năm 2016, nghiên cứu gia công thêm để có những báo cáo chuyên đề hay, mang lại kiến thức bổ ích cho cán bộ đảng viên các cấp.

Ban bám sát tình hình trong nước và quốc tế, những vấn đề phát sinh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng để làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương của giao ban báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cán bộ, nhân viên trong Ban theo dõi để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm về chính trị, những vấn đề quan trọng nhạy cảm; khích lệ cái mới, cái hay; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; chống lại các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Nghiên cứu đấu tranh có hiệu quả việc chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đấu tranh với các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, các thông tin độc hại trên Internet, những luận điệu xuyên tạc để làm cho tư tưởng tích cực chủ đạo trở thành nét chính trong đời sống tinh thần, đời sống thông tin của xã hội.

Ban tích cực tham mưu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,” gương mẫu thực hiện Chỉ thị trên, tổ chức xây dựng các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo.

Hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước hết là Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;” đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian qua.

Cũng tại Hội nghị sáng nay, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với đồng chí Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhìn nhận một trong ba công tác của Đảng là chính trị, tư tưởng và kiểm tra, công tác thông tin truyền thông là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn khẳng định, trách nhiệm của ngành Thông tin và Truyền thông là góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng, làm cho công tác tư tưởng đổi mới cả hình thức, nội dung và phương thức hoạt động.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục là một bộ phận của công tác tư tưởng, là cánh tay đắc lực của Ban Tuyên giáo Trung ương trong hoạt động tư tưởng./. 

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)