Nang chat luong dao tao cao cap ly luan chinh tri cho can bo cong an hinh anh 1Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 14/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc với Bộ Công an về đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, sỹ quan thuộc Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, ngay từ khi bắt đầu xây dựng Đề án để báo cáo Ban Bí thư phê duyệt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt, chỉ đạo Cục Đào tạo phối hợp với 3 Học viện Công an nhân dân gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, đáp ứng yêu cầu tổ chức công tác đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ công an.

Sau 3 năm thí điểm, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra của Ban Bí thư, đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Ba Học viện Công an nhân dân đã chủ động, sáng tạo trong quá trình đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân như xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng giáo trình đào tạo đảm bảo tính đặc thù và đáp ứng chuẩn đầu ra, đội ngũ giảng viên không ngừng hoàn thiện, đạt chuẩn về năng lực, trình độ, kinh nghiệm theo tiêu chí của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

[Trang bị kiến thức lý luận chính trị và thực tiễn cho các cán bộ]

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư là chủ trương lớn, quan trọng, góp phần thúc đẩy, tăng cường xây dựng nguồn lực trọng yếu cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là nguồn cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sớm đạt được mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong 3 năm thực hiện thí điểm, Bộ Công an cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Kết quả này có sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Học viện Công an nhân dân quán triệt sâu sắc các định hướng được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các Học viện Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị; hoàn thiện hệ thống văn bản tổ chức, quản lý; tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên và chú trọng các điều kiện đảm bảo để nâng chất lượng đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân.

Đặc biệt, với nhu cầu thực tế hiện nay, việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân vẫn cần thiết và mang tính lâu dài, do vậy rất cần sự ủng hộ, đồng hành của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nang chat luong dao tao cao cap ly luan chinh tri cho can bo cong an hinh anh 2Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ Bộ Công an trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân có tính hệ thống, lâu dài, đảm bảo đúng quy chuẩn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân, Bộ Công an đề xuất Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, báo cáo với Ban Bí thư giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Trung cấp lý luận chính trị đối với Bộ Công an; hàng năm tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh kết quả sau 3 năm triển khai quyết định cho phép Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đào tạo thí điểm trình độ cao cấp lý luận chính trị cho thấy, đây là chủ trương phù hợp và các đơn vị đều thực hiện đồng bộ, đúng vai.

Sự phối hợp giữa 3 Học viện Công an nhân dân với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, không chỉ về số lượng mà còn đảm bảo nâng cao chất lượng. Công tác rèn luyện kỷ luật, kỷ cương được thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị trong thời gian tới, các Học viện Công an nhân dân cần quan tâm hơn đến chất lượng giáo trình, giáo án, đặc biệt là giáo án điện tử; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, thường xuyên tập huấn để chuẩn hóa đội ngũ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đội ngũ tương lai; lồng ghép lý luận chính trị vào các chương trình đào tạo để tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cán bộ./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)