Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, có hiệu lực từ ngày 19/5 vừa qua.
Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội . (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội . (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 944/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đưa ra khỏi Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); thay đổi phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 các dự án luật, dự thảo nghị quyết gồm: Luật Cư trú (sửa đổi) (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ chín theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ chín theo quy trình tại một kỳ họp).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 tại Kỳ họp thứ chín.

[Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự]

Cụ thể, về Luật Cư trú (sửa đổi), cơ quan trình là Chính phủ; cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Pháp luật; cơ quan tham gia thẩm tra gồm Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội.

Liên quan đến Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, cơ quan trình là Chính phủ; Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra; Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội tham gia thẩm tra.

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, cơ quan trình là Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Tài chính-Ngân sách; cơ quan tham gia thẩm tra gồm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/5/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục