Ba tổ chức phi chính phủ (NGO) của Nhật Bản, trong đó có Phong trào quốc tế chống lại tất cả mọi hình thức phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc có trụ sở chính tại Tokyo đã đề nghị Ủy ban bài trừ phân biệt chủng tộc của Liên hợp quốc yêu cầu chính phủ Nhật Bản và Mỹ xem xét lại kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa.

Đây là lần đầu tiên các tổ chức NGO của Nhật Bản đề nghị một ủy ban Liên hợp quốc can thiệp vấn đề di chuyển căn cứ Mỹ với lý do kế hoạch di chuyển này đã vi phạm nhân quyền.

Kiến nghị của 3 tổ chức NGO Nhật Bản cho rằng sự hiện diện của căn cứ Futenma đã tạo ra gánh nặng lớn cho Okinawa, nơi tập trung tới 75% số căn cứ Mỹ ở Nhật Bản mặc dù tỉnh này chỉ bằng 0,6% diện tích Nhật Bản, như vậy là có sự phân biệt đối xử.

Ủy ban bài trừ phân biệt chủng tộc của Liên hợp quốc sẽ tiến hành một loạt cuộc họp tới đầu tháng 3 để xem xét các kiến nghị theo Công ước quốc tế về bài trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

Mặc dù Nhật Bản và Mỹ không phải là các đối tượng cho lần xem xét sắp tới, nhưng về mặt kỹ thuật, ủy ban trên của Liên hợp quốc có thể sử dụng quyền hạn trong trường hợp khẩn cấp để đưa ra những đề xuất không mang tính trói buộc pháp lý kêu gọi sửa đổi những gì được coi là vi phạm công ước quốc tế.

Tiếp đó, vào tháng 10, Nhật Bản sẽ là đối tượng xem xét của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, cơ quan thường xuyên kiểm tra tình hình tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, có nghĩa là vấn đề Futenma có thể được xem xét đến.

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã thỏa thuận về việc di chuyển căn cứ Futenma từ thành phố Ginowan tới Nago cũng nằm trong tỉnh Okinawa.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể thực hiện được do vấp phải sự phản đối quyết liệt của chính quyền và người dân Okinawa. Họ yêu cầu chuyển căn cứ Futenma ra khỏi tỉnh này./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)