Người dùng Căn cước công dân gắn chip không lo bị định vị, theo dõi

Trả lời thắc mắc của nhiều người dân, Bộ Công an khẳng định chip được gắn trên căn cước công dân không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân.

Trả lời thắc mắc của nhiều người dân: Liệu Căn cước công dân gắn chip có chức năng định vị, theo dõi người dùng không, Bộ Công an khẳng định chip được gắn trên thẻ không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân./.

(Vnews/Vietnam+)