Nhà báo chiến trường Hứa Kiểm với bộ ảnh “Đường 20 Quyết Thắng"

Nhà báo Hứa Kiểm có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực về cuộc chiến bảo vệ độc lập của dân tộc, trong đó nổi tiếng nhất là bộ ảnh "Đường 20 Quyết Thắng" đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
(TTXVN/Vietnam+)