Nhà hát "Con sò" biến hình trong Lễ hội ánh sáng Vivid 2018

Từ ngày 25/5 tới 16/6, từ 18-23 giờ hằng ngày, Nhà hát "Con sò" nổi tiếng ở Sydney được bao phủ bởi những hình ảnh sinh động, đặc trưng của Australia trong Lễ hội ánh sáng Vivid 2018.
Khánh Linh/Sydney (Vietnam+)