Thứ Ba, Tháng Mười Một 20/11/2018

Nhà hát "Con sò" biến hình trong Lễ hội ánh sáng Vivid 2018

Khánh Linh/Sydney (Vietnam+) Bản in

Từ ngày 25/5 tới 16/6, từ 18-23 giờ hằng ngày, Nhà hát "Con sò" nổi tiếng ở Sydney được bao phủ bởi những hình ảnh sinh động, đặc trưng của Australia trong Lễ hội ánh sáng Vivid 2018.