Nhieu loi ich khi tham gia Bao hiem xa hoi tu nguyen hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Ngày càng có nhiều người tham gia loại hình bảo hiểm này vì những lợi ích thiết thực mà nó mang lại./.

(Vietnam+)