Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Rà soát lại việc thực hiện nghị quyết 19/NQ-CP Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng "nhiều tỉnh không nhớ nghị quyết 19 Chính phủ là gì, có tỉnh chưa triển khai."

Nhắc lại những chỉ tiêu của nghị quyết 19 trong phiên họp Chính phủ tổ chức sáng 29/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, trong hai năm 2015-2016, kế hoạch là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng chuyển sang hậu kiểm…

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết quy định rõ trước 30/4, các bộ, ngành, địa phương phải có kế hoạch thực hiện nhưng hiện cơ quan chức năng mới nhận được kế hoạch của 12 bộ, cơ quan ngang bộ và 12 tỉnh, thành phố.

Như vậy, Bộ trưởng Vinh tính toán còn 13 bộ, ngành và 51 địa phương chưa thực hiện đúng tiến độ để triển khai nghị quyết của Chính phủ.

Đánh giá cụ thể hơn, trong những đơn vị đã gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ có 5 bộ, cơ quan hiểu đúng chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra và tích cực thực hiện còn lại hầu hết chưa bám sát được mục tiêu và chưa rõ lộ trình, giải pháp.

Điều này một lần nữa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương. Việc thực hiện các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia ở các địa phương theo Thủ tướng là hiện vẫn "chưa có kế hoạch, chưa tập trung."

Thủ tướng lấy ví dụ về chỉ tiêu nộp thuế điện tử sẽ đạt 90% số doanh nghiệp thực hiện trong năm nay. Điều này theo Thủ tướng Chính phủ có thể giúp tiết kiệm nhiều công sức cho người dân, cho xã hội.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết đưa công nghệ thông tin vào quản lý.

"Trước chúng ta sử dụng giấy tờ, công văn, hội họp thì bây giờ phải đưa công nghệ thông tin vào. Từ đóng thuế, đăng ký kinh doanh, tới khám chữa bệnh, giao thông, tất cả đưa công nghệ thông tin vào thì sẽ có cải cách lớn," Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Những điều này theo Thủ tướng hoàn toàn có thể làm được. Tuy vậy, với những công việc quan trọng như vậy, Thủ tướng chỉ ra: "Chỉ một số bộ liên quan nhiều triển khai kế hoạch còn một số thì chưa."

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đề cao trách nhiệm và không chỉ thực hiện quy định theo Nghị quyết "trên giấy."

"Quy định trên giấy nhưng cán bộ không thực hiện nghiêm thì cũng không được," Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh./.