Nhìn lại 24 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ

Trải qua 24 năm, quan hệ Việt Nam-Mỹ ngày càng củng cố mạnh mẽ hơn, các lĩnh vực hợp tác ngày càng sâu rộng, đa dạng, thực chất, hiệu quả và lợi ích hài hòa có tầm quan trọng chiến lược.
(TTXVN/Vietnam+)