NHNN yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42

NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng và VAMC tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt và mua theo giá thị trường.
NHNN yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 ảnh 1Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14.

Theo nội dung văn bản, ngày 16/6/2022 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2022/QH15 thống nhất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng từ ngày 15/8 đến hết ngày 31/12/2023.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 42 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, VAMC tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xử lý nợ xấu đã được phân công, các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước có liên quan đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trong thời gian được kéo dài.

[Cần khung pháp lý xử lý nợ xấu để các vướng mắc không lặp lại]

Cùng với đó, tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, thi hành án dân sự, cơ quan thuế, tòa án các cấp và các cơ quan liên quan để thực thi có hiệu quả các chính sách tại Nghị quyết số 42, đặc biệt là các chính sách về thu giữ tài sản đảm bảo; áp dụng thủ tục rút gọn trong tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại tòa án, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản bảo đảm, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

Các đơn vị đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về xử lý nợ theo Nghị quyết số 42 trong nội bộ và đến khách hàng hiện đang có nợ xấu tại tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và VAMC tăng cường phối hợp trong việc triển khai các hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt và mua theo giá thị trường nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42.

Mặt khác, tiếp tục nghiên túc thực hiện chế độ báo cáo về nợ xấu theo Nghị quyết số 42, kết quả xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu… kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị có liên quan các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý liên quan đến triển khai xử lý nợ xấu trong thời gian Nghị quyết 42 được kéo dài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục