Những hình ảnh đẹp trong Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022

Ngày 20/3/2022 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 diễn ra vào thời điểm thế giới đã cơ bản kiểm soát dịch COVID-19, mọi người tiếp tục cùng nhau hành động để lan tỏa hạnh phúc.
(TTXVN/Vietnam+)