Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người tham gia bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Tính đến hết ngày 31/10, tổng số nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tỉnh, thành phố là 14.237 tỷ đồng, chiếm 6,5% kế hoạch thu, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai các giải pháp khởi kiện, thanh tra, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 16/11 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nợ bảo hiểm xã hội là 9.550 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ bảo hiểm xã hội thời gian từ 3 tháng trở lên là 6.869 tỷ đồng, chiếm 72% số tiền nợ bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Nợ bảo hiểm thất nghiệp là 516 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế là 4.170 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng Ban Thu bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, nguyên nhân nợ các loạt bảo hiểm do điều kiện kinh tế khó khăn, ý thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động và chủ yếu từ cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. Một số giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chưa quyết liệt trong công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ.

“Bảo hiểm xã hội các tỉnh chưa phối hợp thường xuyên với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng để đôn đốc chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Cá biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2016 chưa thu được tiền đóng bảo hiểm y tế của hơn 60.000 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 66 tỷ đồng,” ông Nguyễn Trí Đại nói.

Đặc biệt, mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã có những thay đổi về khởi kiện, thanh tra nợ bảo hiểm xã hội nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp vẫn chưa chủ động với Liên đoàn lao động để khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, các cơ quan bảo hiểm xã hội chưa quản lý triển khai thanh tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ phối hợp, cử người tham gia đoàn thanh tra khi các cơ quan quản lý đề nghị./.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/10, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 197.596 tỷ đồng, đạt gần 78% kế hoạch thu năm 2016.