Ong Nguyen Dinh Loi tai dac cu Chu tich Uy ban Mat tran tinh Bac Ninh hinh anh 1Các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sáng 19/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã diễn ra bế mạc Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội hiệp thương cử 75 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Đình Lợi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ 2014-2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XII, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

[Cán bộ làm công tác mặt trận phải gần dân, lắng nghe ý kiến của dân]

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng.

Trong nhiệm kỳ bình quân mỗi năm tỉnh Bắc Ninh có 90,31% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước; 87% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, tăng 29% so với nhiệm kỳ trước.

Việc thực hiện nếp sống văn minh đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo,” xây nhà Đại đoàn kết tiếp tục được quan tâm.

Toàn tỉnh vận động được hơn 76,3 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo,” tăng 40 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước; hỗ trợ xây dựng mới 2.315 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 104,6 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Bắc Ninh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ hơn 11,8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa khác để giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Đến nay, có nhiều hàng hóa được bày bán trên thị trường của tỉnh là hàng Việt Nam với chủng loại phong phú, đa dạng, tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng của Việt Nam sản xuất đạt cao.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế... được đẩy mạnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIII khẳng định trong nhiệm kỳ 2019-2024 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh đó, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên mới được kết nạp mới của các tổ chức thành viên tăng trên 5%; phấn đấu 95% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; trên 90% khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% khu dân cư hàng năm tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và tặng trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo; Mặt trận Tổ quốc các cấp đạt và vượt chỉ tiêu vận động quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng...

Thực hiện nhiệm vụ trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình, đến từng người dân; chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền để thống nhất mục tiêu, tăng cường nguồn lực, điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên tạo sự liên kết, thống nhất và hỗ trợ trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, vướng mắc của nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích để nâng cao nhận thức cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin, hạn chế tối đa phát sinh các điểm nóng./.

Thanh Thương (TTXVN/Vietnam+)