Can bo lam cong tac mat tran phai gan dan, lang nghe y kien cua dan hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Sáng 17/7, tại thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự.

Đại hội đã hiệp thương cử 74 người làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XIV tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả nổi bật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu ủy ban mặt trận các cấp trên địa bàn cần đổi mới phương thức hoạt động, cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân, phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền giải quyết thấu đáo tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," sử dụng hiệu quả Quỹ vận động vì người nghèo, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội.

[Ông Bùi Chí Thành được bầu làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu]

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp, tránh chồng chéo khi triển khai công việc, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ mặt trận và các đoàn thể.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh...

Can bo lam cong tac mat tran phai gan dan, lang nghe y kien cua dan hinh anh 2Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững...

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên, mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới,” đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng với số vốn huy động tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 10.763 tỷ đồng, trong đó nhân dân tham gia đóng góp gần 2.700 tỷ đồng, hiến 471,8ha đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công để xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh.

Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” và vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo.”

Nhiệm kỳ qua, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 506 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 56 tỷ đồng.

Qua đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.249 nhà ở cho hộ nghèo trị giá trên 77,3 tỷ đồng; trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 6.000 cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với cử tri, gần 457.000 lượt cử tri tham dự, hơn 48.000 ý kiến, kiến nghị.

Công tác giám sát và phản biện xã hội nhiệm kỳ trở thành hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018./.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)