Ngày 5/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, đã diễn ra tại Trung tâm hành chính tỉnh, với sự tham dự của 290 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 9 thành viên.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Đức được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, với các nhiệm vụ cụ thể như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Cùng với đó, Măt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

[Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang]

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay, góp sức xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo quê hương” được hơn 11,5 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng chấp pháp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, không ngừng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc.

Thông qua Cuộc vận động, toàn tỉnh đã xây dựng được 143 mô hình tập trung vào 5 nội dung của Cuộc vận động./.

Hoàng Nhị (TTXVN/Vietnam+)