Ngày 2/12, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, ông Phạm S đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu bầu đạt 100%.

Ông Phạm S sinh năm 1966, tiến sĩ nông học, hiện là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Lâm Đồng./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)