Thành viên Hội đồng quản trị BIDV. (Nguồn: BIDV)

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 295 người đại diện cho 3.285.169.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm hơn 96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên đó là ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Huy Tựa, bà Lê Thị Kim Khuyên, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân, ông Lê Việt Cường.

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách Hội đồng quản trị, ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Đại hội cũng thống nhất thông qua mục tiêu và các nhiệm vụ năm 2017 như huy động vốn tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng tăng trưởng ≤16%; lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 3%; tỷ lệ chi trả cổ tức≥7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng Việt Nam đồng; tập trung triển khai Đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện trong đó quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ; xây dựng Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2020 gắn với phương án tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng; nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2015; dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015. Tỷ lệ chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do Đại hội đồng cổ đông đặt ra…

Hoạt động kinh doanh trong quý 1 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm. Tổng tài sản đến hết quý 1 đạt trên 1.025 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm; huy động vốn tăng 3,15% so với đầu năm; lợi nhuận trước thuế đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 27% kế hoạch năm 2017. Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

BIDV dự tính tăng vốn điều lệ thêm 4.445 tỷ đồng trong năm nay, từ 34.187 tỷ đồng hiện tại lên 38.632 tỷ đồng. Phương thức tăng vốn dự kiến sẽ tiến hành qua 3 đợt bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 khoảng 2.393 tỷ đồng; phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 1.026 tỷ và phát hành cổ phiếu cho người lao động 1.026 tỷ đồng.

Về mạng lưới kênh phân phối và nền khách hàng, phía BIDV cũng chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng. BIDV có mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các tỉnh/thành phố trong cả nước với 191 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch; 13 công ty trực thuộc và đơn vị liên doanh, 6 văn phòng đại diện tại nước ngoài và trên 24.000 cán bộ, nhân viên.

BIDV hiện có quan hệ với gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp; gần 9 triệu khách hàng cá nhân, chiếm gần 10% dân số Việt Nam; hơn 2.300 định chế tài chính hàng đầu của 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.