Ông Y Biêr Niê. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Ngày 2/12, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, các đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Niê Thuật do được Bộ Chính trị phân công nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn vì đến tuổi nghỉ hưu.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã bầu ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Y Biêr sinh năm 1963, dân tộc Êđê, quê quán xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; trình độ chuyên môn kỹ sư chăn nuôi; cử nhân hành chính; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Vĩnh Cảnh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Trần Vĩnh Cảnh sinh năm 1960, dân tộc Kinh, quê quán xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng; cử nhân chính trị.

Các đại biểu dự Kỳ họp cũng bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016./.