Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tàu bay, du thuyền, ôtô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên có thể thuộc đối tượng chịu thuế tài sản. Tuy nhiên, cũng có một phương án khác được Bộ Tài chính nêu lên là không đánh thuế với các tài sản trên.

Những đề xuất trên vừa được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính nêu lên tại buổi họp báo chiều 13/4.

[Đề xuất đánh thuế tài sản: "Cần thì có cần nhưng… lo vẫn nhiều"]

Cụ thể, theo ông Thi, phương án 1 được Bộ Tài chính tính tới là đưa tàu bay, du thuyền, ôtô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên vào diện chịu thuế. Đối tượng không chịu thuế với phương án này là các tài sản trên giá trị dưới 1,5 tỷ đồng hoặc tàu bay, du thuyền, ôtô sử dụng cho mục đích kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, hành khách.

Ngược lại, phương án 2 được đưa ra là không đánh thuế với các tài sản trên.


Về giá tính thuế với các tài sản trên, dự thảo của Bộ Tài chính cho rằng, đối với tàu bay, du thuyền, ôtô mới, giá tính thuế là giá trị tài sản tại thời điểm tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định.

Đối với tài sản đã qua sử dụng, giá tính thuế được xác định bằng giá trị tài sản mới nhân với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thời gian sử dụng tài sản tại thời điểm tính thuế.

Với mức thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính nêu 2 phương án mức thuế là 0,3% và 0,4%. Ngoài ra, trong trường hợp cần áp dụng mức thuế suất cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Tuy nhiên, theo dự thảo, nếu đánh thuế với tài sản trên, một số đối tượng sẽ được miễn thuế là tàu bay, du thuyền, ôtô của các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, ôtô ngoại giao.

Theo ông Thi, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hiện chỉ có 3 nước đánh thuế tài sản đối với động sản bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện (trong đó có ôtô, tàu bay, tàu thuyền).

Với Việt Nam, ông dẫn số liệu do Bộ Giao thông vận tải cung cấp, 100% số lượng tàu bay, du thuyền đăng ký trên toàn quốc thuộc sở hữu của tổ chức, không có tàu bay, du thuyền nào đăng ký thuộc sở hữu tư nhân./.