Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phân công 2 Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng tham dự, trình bày và tiếp thu ý kiến đối với một số dự án Luật tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự nội dung cho ý kiến về dự án Luật Thư viện; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày và tiếp thu ý kiến đối với dự án Luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự nội dung cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018," Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đối với nội dung này.

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày và tiếp thu ý kiến đối với nội dung xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

[Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu ý kiến đối với: Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Đối với Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trình bày và tiếp thu ý kiến.

Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu ý kiến đối với: Nội dung xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp thu ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình bày và tiếp thu ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về một số vấn đề của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)./.

(TTXVN/Vietnam+)