Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do dịch bệnh và thiên tai nhưng ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được tiếp tục củng cố vai trò, vị trí của bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Đặc biệt, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được trao giải thưởng của Chủ tịch ASSA với nội dung “Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” trong năm 2020. Ngoài ra, diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 13,324 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 27% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 29% so với năm 2015.

Phan dau 35,2% luc luong lao dong tham gia bao hiem xa hoi nam 2021 hinh anh 1

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần  so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Tỷ lệ này cao hơn 1,1% so với chỉ tiêu năm 2021 mà Nghị quyết số 28 đặt ra. 

Không chỉ bảo hiểm xã hội, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cũng có bước tăng trưởng ấn tượng: Số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 1 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, chỉ tiêu này vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn.

[Hơn 1 triệu người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020]

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đánh giá Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những cơ quan của Chính phủ triển khai hiệu quả, thiết thực công tác đổi mới, hiện đại hóa, tinh giản đầu mối bộ máy hành chính, cải cách hành chính và mạnh dạn tin học hóa một cách thực sự. Kết quả đó không chỉ phục vụ cho công tác quản trị của ngành, mà bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nút kết nối quan trọng của mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin để quản trị đất nước.

Phan dau 35,2% luc luong lao dong tham gia bao hiem xa hoi nam 2021 hinh anh 2Bảo hiểm xã hội Việt Nam được trao giải thưởng của Chủ tịch ASSA với nội dung 'Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện' trong năm 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. Dự kiến trong quý 1 sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, bước sang năm 2021, với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả,” toàn ngành bảo hiểm xã hội sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Ngành bảo hiểm xã hội cũng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao: Số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, (vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28); số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số./.

Hồng Kiều (Vietnam+)