Ngày 17/6 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên - Bộ Y tế phát động cuộc thi sáng tác tranh với chủ đề "Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên."

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức, kiến thức, góp phần thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS và tác hại của đại dịch với thanh niên.

Thông qua cuộc thi, có thể lựa chọn những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao làm sản phẩm tuyên truyền trong xã hội, giúp mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên hiểu hơn về HIV/AIDS và cách phòng chống có hiệu quả.

Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo về chủ đề cuộc thi, phong phú về chất liệu, hình thức thể hiện và có chất lượng cao, thể hiện được các nội dung cơ bản: Các đường lây nhiễm của HIV/AIDS; chống kỳ thị và phân biệt đối xử, để mọi người nhận ra người có HIV vẫn có thể sống tốt, sống tích cực và có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về đại dịch HIV/AIDS đồng thời có các biện pháp để tự bảo vệ bản thân trước đại dịch thế kỷ này.

Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam, kể cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác đều có thể tham dự thi.

Tác phẩm phải được thể hiện trên khổ giấy 54x79cm, không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi với điều kiện phải là tác phẩm mới nhất, chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào cũng như chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

Tác phẩm dự thi gửi tới Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội, từ 17/629/10. Dự kiến, lễ tổng kết và trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 11/2010./.