Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo kết luận số 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để bị lấn chiếm, mất quyền sử dụng gần 2.500ha đất lâm nghiệp và thiệt hại gần 300ha rừng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phát hiện gần 2,5 tỷ đồng nguồn kinh phí phục vụ công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý có dấu hiệu chiếm đoạt, tham nhũng và để ngoài sổ sách gây thiệt hại cho ngân sách cần chuyển cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Năm 2011, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được tỉnh Gia Lai giao quản lý tổng diện tích đất lâm nghiệp là 9.100ha, phân bổ tại thành phố Pleiku và huyện Chư Păh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, diện tích đất lâm nghiệp đơn vị đang quản lý chỉ có hơn 6.600ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên hơn 2.000ha, rừng trồng hơn 3.000ha và đất chưa có rừng hơn 1.600ha.

Như vậy, so với diện tích đất lâm nghiệp được giao ban đầu, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã kiểm soát gần 2.500ha. Qua kiểm tra, những diện tích đất này hầu hết đều bị người dân lấn chiếm để sử dụng.

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã không đưa vào hồ sơ đề nghị tỉnh cấp quyền sử dụng đất gần 1.000ha đất lâm nghiệp.

Tiếp đó, ngày 12/4/2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tiếp tục đề nghị chỉnh lý di biến động và được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đồng ý chỉnh lý với lý do đất được tỉnh thu hồi nên diện tích tiếp tục giảm 177 ha. Việc đề nghị chỉnh lý này không phù hợp vì Ban quản lý đã sử dụng hồ sơ thu hồi đất cũ giai đoạn từ năm 2002-2009, tức trước lúc đơn vị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kiểm tra thực tế tại các tiểu khu 387, 389, Thanh tra tỉnh phát hiện 15 cá nhân, trong đó có cả cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ lấn chiếm, sử dụng trái phép gần 85.000m2 đất lâm nghiệp, trong đó hơn 56.000m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số còn lại chưa được cấp.

Cũng theo kết luận này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân khi không đầy đủ thủ tục, điều kiện theo quy định đã hợp thức hóa quyền sử dụng đối với các diện tích đất lấn chiếm. Sai phạm này là nghiêm trọng, có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho nhà nước với diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, vì vậy phải chuyển cơ quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, qua kiểm tra thực trạng diện tích rừng trồng, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn phát hiện đơn vị để thiệt hại hơn 278ha rừng.

[Thủ tướng: Đóng cửa rừng tự nhiên, nghiêm cấm phá rừng lấy đất]


Về sai phạm tài chính, từ năm 2012-2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, để ngoài sổ sách và không chứng minh được việc sử dụng hợp pháp, có dấu hiệu vụ lợi với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền trên đã bị cá nhân chiếm đoạt, tham nhũng, phải chuyển cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Cũng từ năm 2011-2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã cho các cá nhân tạm ứng tiền để thực hiện công việc, khi được thanh toán chưa hoàn ứng, còn phải trả cho ngân sách gần 1,4 tỷ đồng, nhưng sổ kế toán chỉ ghi nhận nợ hơn 250 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 1,1 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách kế toán. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; có dấu hiệu chưa rõ ràng đối với việc quản lý, sử dụng số tiền này.

Những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai và dấu hiệu tham nhũng tiền ngân sách nhà nước của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc để cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã có Công văn số 1823/UBND-NC nêu rõ Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định để chuyển hồ sơ vụ việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, hồ sơ kiến nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo quy định./.