Tổng giám đốc Công ty cổ phần sắt Thạch Khê-Hà Tĩnh (TIC) Hồ Đức Bình cho biết ngoài vỉa quặng đầu tiên được phát hiện vào đầu tháng 3, vỉa quặng thứ hai vừa được phát hiện tại khu vực khai trường lòng moong mỏ.

Vỉa quặng được các đơn vị thi công phát hiện ra trong quá trình bốc đất tầng phủ.

Vỉa quặng mới nay nằm ở độ sâu -18 đến -20m, trữ lượng từ 700.000 đến 800.000 tấn, hàm lượng sắt 62%. Hiện trữ lượng quặng của cả mỏ là 540 triệu tấn.

Tính đến cuối tháng 4 các đơn vị bốc đất tầng phủ gồm các nhà thầu liên doanh là các Công ty cổ phần than Cọc 6, Hà Tu, Núi Béo, Xí nghiệp khai thác của TIC, Xí nghiệp khai thác của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đã bốc được 10 triệu m3 đất cát ở độ sâu -24m so với mặt đất.

Công tác giải phóng mặt bằng khu vực mỏ đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến cuối 2011 TIC sẽ hoàn thành việc bốc đất tầng phủ với khối lượng 13 triệu m3 đất, từ đó bắt đầu khai thác quặng./.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)