Tọa đàm giữa các doanh nghiệp tỉnh Aichi, Nhật Bản đang đầu tư tại khu vực phía Bắc Việt Nam với các cơ quan chức năng Việt Nam, tổ chức ngày 3/6, tại Hà Nội, nhằm củng hơn mối quan hệ đã được thiết lập giữa các nhà đầu tư thuộc tỉnh này với Việt Nam.

Đây là lần thứ 2, tọa đàm được tổ chức giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các doanh nghiệp tỉnh Aichi. Cuộc tọa đàm thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Aichi vào tháng 2, liên quan đến vấn đề đầu tư.

Hiện nay, tại Việt Nam có 40 doanh nghiệp Aichi với 60 chi nhánh hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận Aichi Support Desk nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Aichi tại Việt Nam cũng đã được thành lập và trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Aichi và Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nổi lên trong các chủ đề là các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đối với các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó có nhà đầu tư Aichi (Nhật Bản), đặc biệt là những ưu đãi về thuế mà Chính phủ Việt Nam đang áp dụng cũng như đã trình Quốc hội xem xét để áp dụng trong tình hình suy giảm kinh tế hiện nay.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giám đốc Bộ phận đầu tư và thương mại tỉnh Aichi Saburo Onoki cho biết trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã và đang gặp phải nhiều khó khăn về mặt cơ sở hạ tầng, giao thông, điện lực, đặc biệt là các thủ tục hành chính và chính sách thu thuế. Do đó, buổi tọa đàm này sẽ giúp hai bên có cơ hội hiểu nhau hơn, các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Aichi tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và mối quan hệ giữa tỉnh Aichi và Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển, ông Saburo Onoki nói.

Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài Phan Hữu Thắng khẳng định Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam với trên 1.100 dự án, với vốn đăng ký lũy kế tính đến nay là 17 tỷ USD; trong đó có trên 5 tỷ USD đã được thực hiện.

Mô hình hợp tác giữa một tỉnh của Nhật Bản với Chính phủ Việt Nam là mô hình mới và sẽ được tiếp tục nhân rộng. Nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung và Aichi nói riêng đã và đang góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ông Thắng cũng cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tương đối ổn định và đạt được hiệu quả khả quan.

Trong bối cảnh suy giảm toàn cầu nhưng trong 5 tháng đầu năm nay, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn đạt 6,68 tỷ USD, gần bằng số vốn cam kết của cả năm 2005. Vốn giải ngân cũng đã đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Điều này chứng tỏ môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng hấp dẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)