Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên đã đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tám nhiệm vụ gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Kiện toàn Ban chấp hành Hội; Kết hợp giữa ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa nhân dân tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2012; Khuyến khích và làm cầu nối cho các địa phương trong tỉnh kết nghĩa với các địa địa phương của nước bạn; Thiết lập mối quan hệ mật thiết với Hội Việt kiều tại tỉnh U Dom Xay.

Hội cũng tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục- Đào tạo Điện Biên tổ chức tổng hợp, động viên các lưu học sinh Lào là con em Việt kiều về Điện Biên đào tạo theo biên bản Hội đàm cấp cao giữa Điện Biên với ba tỉnh Bắc Lào năm 2012; Chỉ đạo các uỷ viên Ban Chấp hành Hội, nhất là ủy viên thuộc các địa phương, các ngành có đường biên giới, có quan hệ mật thiết với các tỉnh bạn thành lập các Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tại các địa phương, các ngành trong những năm tới.

Ba năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả, phát triển tình hữu nghị của Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào, Điện Biên đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với sáu tỉnh Bắc Lào.

Sở Văn hóa, Thể thao- Du lịch tỉnh đã cử đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng sang phục vụ nhân dân các tỉnh bạn. Sở Công Thương tổ chức thành công Hội thảo hợp tác thương mại, Hội chợ quốc tế Việt Nam- Lào tại thành phố Điện Biên Phủ.

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt – Lào với hơn 10.000 bài viết gửi tham dự. Ngành Nông nghiệp- Phát triển nông thôn giúp huyện Mường Mày (tỉnh Phong Xa Ly) xây dựng Trung tâm chuyển giao kỹ thuật Nông- Lâm nghiệp Hạt Thẳm, nay đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, Sở Ngoại vụ tham mưu cho tỉnh Điện Biên triển khai nội dung ưu tiên cho một số học sinh là con em Việt kiều về Điện Biên đào tạo theo tiêu chuẩn hàng năm. Sau hoạt động này, Điện Biên trở thành tỉnh đầu tiên trong toàn quốc đã triển khai một nội dung thiết thực trong quan hệ hữu nghị, được Bộ Ngoại giao biểu dương.

Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào vừa bổ sung 10 thành viên là lãnh đạo thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể vào Ban chấp hành trong nhiệm kỳ 2008- 2013 nâng tổng số thanh viên Ban Chấp hành Hội lên 24 người.

Ông Hoàng Văn Nhân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên./.  

Chu Quốc Hùng (TTXVN)