Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 6 tỉnh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh gồm Kiên Giang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 6 tỉnh ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiện kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 6 tỉnh gồm Kiên Giang, Tây Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cụ thể, đối với tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1107/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1108/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1129/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1130/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1109/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1110/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

[Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương]

Đối với tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1111/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1112/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1116/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Thủ tướng ký Quyết định 1118/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; bà Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thủ tướng ký Quyết định 1127/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Thủ tướng cũng ký Quyết định 1128/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Ngọc Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục