Phiên họp UBND tỉnh Thanh Hóa: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu thảo luận dự thảo nghị quyết về cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự thảo định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào và phát triển thể dục thể thao.
Phiên họp UBND tỉnh Thanh Hóa: Thông qua nhiều nội dung quan trọng ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/11, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 11/2022 thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng. 

Ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo tờ trình tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Nghị quyết về Cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng nhằm quy định cụ thể cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh gồm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

[Thủ tướng: Phát huy tiềm năng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu]

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo tờ trình; nhấn mạnh việc đề xuất các cơ chế phải dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn, khoa học, pháp lý đầy đủ, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp của tỉnh để thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đơn vị soạn thảo sửa tên thành dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh soạn thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo định mức hỗ trợ công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Dự thảo Tờ trình nêu rõ đối tượng áp dụng là lưu học sinh Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh được đào tạo tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý, bao gồm đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ (bao gồm cả đào tạo bằng hình thức liên thông từ cao đẳng lên đại học).

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp cũng như qua nghiên cứu nội dung dự thảo Tờ trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung Tờ trình và đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan điểm chung là phát triển thể dục thể thao nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể để tạo nền tảng đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, thể thao của khu vực và cả nước.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự chuẩn bị đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo lựa chọn nội dung, xây dựng đề án trọng tâm, khả thi, có tính tổng quát, bám sát các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành chuyên môn về phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục