Ngày 15/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP về việc phân công Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì, xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 thay mặt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan xét duyệt hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 21, 22 Luật đặc xá và Điều 5 Quyết định số 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/7/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

(TTXVN)